miércoles, 29 de abril de 2015

CGT PRESENTA AL.LEGACIONS AL CONSORCI SISTEMA INTEGRAL DE SALUT A LLEIDA


Al·legacions de CGT de Lleida contra le consorci Sanitari impulsat.

Aquest consorci l'aturarem entre tots i totes!!!

http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/cgt-presenta-allegacions-al-consorci-sanitari-de-lleida