miércoles, 20 de mayo de 2015

NOTA INFORMATIVA SECCIÓ SINDICAL CGT HOSPITAL PIUS DE VALLS

SOBRE LA FIRMA DEL VIIIè CONVENI XHUP 

Primer Conveni de la Sanitat Concertada